Kes tasemeõppe
toetust saavad?

Toetust saad taotleda, kui:

●  sul on kutse- või kõrgkooli lõpetamisest möödas vähemalt 15 aastat

●  sul puudub kutse- või erialane haridus ja põhi- või keskkoolis käimisest
     (sh pooleli jätmisest) on möödas vähemalt 5 aastat

●  sul on tervise tõttu raske senist tööd jätkata

Kui suur on
toetus?

 Toetus on 292 € kuus . Pole tähtis, kas hetkel töötad või mitte.

Toetust makstakse kogu õppe jooksul. Isegi kui õpingud mingil
põhjusel katkevad, siis toetust tagasi maksma ei pea.

Kuidas ja millal
toetust küsida?

Toetuse taotlemiseks alusta karjäärinõustamisest. Nõustaja aitab sul selgust saada eriala valikul ja juhendab, kuidas toetuse saamise avaldust täita.

Millistel erialadel
toetust saab?

Toetust saab sel aastal enam kui 100 perspektiivikal erialal, kuhu
on tulevikus vaja rohkem töötajaid. Õppida saab rohkem kui 40
koolis, nii eesti kui ka vene keeles. Hea uudis on see, et uusi
erialasid lisandub igal aastal!

Toetust võid saada kõigil siin märgitud erialadel.

Toetuse saamine selgub karjäärinõustamisel.

Broneeri aeg kohe

Lisainfot õppevormide, sisseastumistingimuste jms kohta leiad koolide
kodulehekülgedelt.

TULE JULGELT –
TOETAME JUBA 3000
INIMESE ÕPINGUID

Kolme aasta jooksul on uuesti kooli läinud ja toetust saanud üle
3000 tubli inimese ning see number kasvab iga aastaga.
Kõige enam õpitakse hooldustöötajaks, sisetööde elektrikuks ja
IT-süsteemide nooremspetsialistiks.

4 NÕUANNET
UUESTI ÕPPIJALE    Karjäärinõustaja: Lemme-Getter Bogatkin

Lemme-Getter Bogatkin

1. Ole julge ja mõtle suurelt
Kujutle end soovitud eriala lõpuaktusel ja mõtle, kui palju töövõimalusi sul on!

2. Küsi ära kõik oma küsimused juba enne õppima asumist
Räägi sind huvitava eriala õppeosakonnaga ja tuttavatega, kes sel alal õpivad või töötavad. Osale ka eriala avatud uste päeval.

3. Planeeri õppekoormust, arvesta töö- ja pereeluga
Leia igasse nädalasse konkreetsed õppimise ajad ja räägi elukaaslasega läbi. Uuri, kuidas õppekoormust hajutada.

4. Ära võrdle end teistega
Alati on keegi sinust parem või halvem, nii võimekuselt kui ka saavutustelt. Tegelikkuses loeb vaid sinu isiklik areng.